Yüklemeden önce geminin ambarlarının yüklemeye uygun olup olmadığının kontrolü,

Ambar kapaklarının sızdırmazlık testi,

Yükleme ekipman ve metodlarının kontrolü,

Kantar veya draft survey ile miktar tespiti,

Yüklenen kargonun güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin (lashing) denetlenmesi,

Ambar kapak ve girişlerinin mühürlenmesi

Gözle ve/veya numune alıp analiz ederek kalite kontrolü.

Tahliye ekipman ve metodlarının kontrolü,