ARMATÖR : Gemi sahibi, taşıyıcı acenta: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş

NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)

CO-LOADER:Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan

FORWARDER : Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma

BILL OF LADING(B/L) : Denizyolu konşimentosu a.Master B/L (Ana konşimento) b.House B/L (Ara konşimento)

CHARTER TAŞIMA : Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşıma

CHARTER PARTY : Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isim

BULK YÜKLEME : Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

BROKER : Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu

RO-RO TAŞIMACILIĞI : Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık

Yükleme Boşaltma Terimleri

FREE IN (FI) : Limandaki yükleme masrafı

FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı

LINER IN (LI) : Yükleme masrafının armatöre ait olması

LINER OUT (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması

STUFFING : İstifleme,yükü konteynere yerleştirme

UNSTUFFING : Konteynerin içini boşaltma

STEVEDORING : Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti

Liman Terimleri

STORAGE : Limanda depolama / ardiye

DEMURAJ : Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması

FREE TIME : Serbest süre. Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.

THC : (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti

GEÇİCİ KABUL : Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır

Navlunla İlgili Terimler

CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaları navluna dahil edilmesi

BAF : (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi

PRİMAJ : Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret

WAR RISK SURCHARGE (WRS) : Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret

HIGH CUBE SURCHARGE : High Cube konteyner için alınan ilave ücret

IMCO CHARGE : Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret

Daha detaylı bilgi için tıklayınız...