ADAD, gemiye gelecek veya gemiden ayrılacak personele vize alma işlemlerini, karşılama veya yolcu etme hizmetlerini sorunsuz ve hoşgörü içinde gerçekleştirmektedir. Bu  işlemler 24 saat esasına göre çalışan personelimiz tarafından başarıyla yürütülmektedir.